Tag Archives: Roma 12:2

Ang Dating Bulag at Manhid

Jiro Bote Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Dios sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip, para malaman ninyo ang kalooban ng Dios – kung ano ang mabuti, ganap, at … Continue reading

Posted in December 2016, TESTIMONY 2016, Witness | Tagged , , , , , | Leave a comment